13|04|2017   Oproep tijdens Algemene ledenvergadering: denk na over gemeentelijke toekomst

Onze ledenvergadering werd dit keer gehouden in Beachclub De Golfslag op 13 april jl. en waarnemend burgemeester Charlie Aptroot was gastspreker. In zijn betoog refereerde de burgemeester aan de opdracht die hij meekreeg van de Commissaris van de Koning (CvK): zorgen dat er duidelijkheid komt over een duurzame bestuurlijke toekomst voor Wassenaar. Daarbij is alles mogelijk: zelfstandig verder, samen met Voorschoten of Katwijk of misschien nog wel een andere optie. Heel belangrijk daarbij is ook dat de Wassenaarse ondernemers aangeven wat zij van de gemeente verwachten en hoe zij denken dat dit het beste geborgd kan worden.

Samen met Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) hebben wij op 16 mei a.s. al een discussieavond voor de leden gepland over hoe het nu bestuurlijk verder moet en kan met beide gemeenten. Lokale politieke kopstukken worden daarvoor als toehoorder  uitgenodigd. De urgentie van snelle keuzes inzake de bestuurlijke toekomst van beide dorpen was beide besturen al eerder duidelijk geworden door de slechte uitkomsten van de bestuurskrachtmetingen die plaatsvonden en recente bestuurlijke ontwikkelingen in de Leidse regio.

Tijdens de vergadering op 13 april werden de 50 aanwezige leden verder bijgepraat over voor hen belangrijke zaken als de havenplannen, de verkeersknelpunten en de participatiewet. Ook liet De Golfslag zien wat het allemaal in huis heeft voor bezoekers op zonnige en minder zonnige dagen en mensen die een bruiloft of ander feest willen organiseren. En aan het eind van de bijeenkomst bij de door de beachclub aangeboden afsluitende borrel konden de aanwezigen allerlei kennis en vaardigheden uitwisselen, die voor hun bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Hier het officiële verslag van de vergadering.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.