Samen op zoek naar win-winsituatie

Samen op zoek naar win-winsituatie
Ledenbijeenkomst lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ruim 40 ondernemers uit Voorschoten en Wassenaar waren op dinsdagavond 13 oktober aanwezig tijdens de ledenbijeenkomst over het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid. Deze avond werd georganiseerd door Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) en Ondernemend Wassenaar (OW). Adviseurs van de Werkorganisatie Duivenvoorde (samenwerking van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar) gaven een uitgebreide toelichting. Ook de beide wethouders van Economische Zaken van Voorschoten en Wassenaar waren aanwezig.

Aanleiding
Uit inventarisatie onder de leden bleek dat er veel vragen zijn over het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bijvoorbeeld: waar liggen de kansen voor lokale ondernemers? En: hoe blijf ik op de hoogte van aanbestedingen? Reden voor het bestuur van OW om in overleg te treden met de adviseurs van de Werkorganisatie en in samenwerking met OVV deze informatieavond te organiseren.

Gebonden aan regels en wetten
De adviseurs legden uit dat het inkoop- en aanbestedingbeleid gebonden is aan (Europese) wetten en regels. Beknopt werden de algemene beginselen en uitgangspunten toegelicht waarmee de ambtenaren te maken hebben in het geval van een inkoop of aanbesteding. Naast de omvang van de opdracht, tellen ook aspecten mee zoals: gelijke behandeling, duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, innovatie én de lokale economie. Duidelijk werd, dat wanneer de regels dit toestaan, er rekening gehouden kan worden met de lokale economie en dus met lokale ondernemers.

Appèl richting ondernemers
De adviseurs deden een duidelijk beroep op de aanwezigen. Zo zouden zij graag op de hoogte gehouden worden wat er in de diverse branches speelt en van de ondernemers horen wat zij te bieden hebben. Er wordt heel graag gebruik gemaakt van de kennis en innovatiekracht van het bedrijfsleven! En wanneer het grotere projecten betreft, wordt geadviseerd om strategische samenwerkingsverbanden te zoeken. Wanneer de aannemer, schilder en elektricien met elkaar samenwerken, kunnen zij als combinatie op grotere projecten inschrijven. Een van de ondernemers reageerde dat dit in de praktijk nog niet zo eenvoudig is. Ook is er wat de ondernemers betreft nog verbetering mogelijk op het gebied van het kenbaar maken van de kleinere aanbestedingen.

Samenwerken = win-win
Uit dit alles werd duidelijk dat zowel de ondernemers als de adviseurs van de Werkorganisatie behoefte hebben aan onderling contact om elkaar beter te leren kennen. De bijeenkomst werd afgesloten met de intentie om met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar een meer structurele manier om samen te werken. Met als doel om een win-winsituatie te creëren voor alle betrokkenen!

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.