12 | 09 | 2018 Nieuwe mobiliteitsavond op 12 september

 

Na de drukbezochte avonden vorig jaar organiseren Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) en wij voor onze leden en andere plaatselijke ondernemers op woensdagavond 12 september van 18 tot 20 uur in Restaurant De Bijhorst opnieuw een bijeenkomst over de mobiliteit in de regio. Om te horen over de voortgang van de werkzaamheden aan de RijnlandRoute en de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen voor de (gedeeltelijke) ondertunneling van de A44/N44. Want het verkeer blijft de bedrijven zorgen baren. Het groeiende aantal files in de omgeving maakt beide dorpen in onze ogen steeds moeilijker bereikbaar en minder aantrekkelijk om te wonen en te werken.

De RijnlandRoute kan, wat ons betreft, dan ook niet snel genoeg klaar zijn. Tijdens de bijeenkomst hopen we te vernemen dat de werkzaamheden minstens volgens de planning verlopen en hopelijk zelfs vlugger. En mochten er zaken veranderd zijn sinds de vorige bijeenkomst, dan horen we dat ook graag. Ook met de ondertunneling van een zo lang mogelijk deel van de A44/N44 mag als het aan ons ligt liever eerder vandaag dan morgen worden gestart. Zij het natuurlijk dat de werkzaamheden ook zo min mogelijk overlast mogen geven. We zijn blij dat er nu in ieder geval een plan ligt en hopen met behulp van een drukbezochte avond opnieuw een duidelijk signaal af te geven dat een goede bereikbaarheid voor de Voorschotense en Wassenaarse ondernemingen van levensbelang is.

Het programma ziet er als volgt uit:

17:30 uur Inloop met koffie en broodjes

18:00 uur Welkomstwoord en voorstellen inleiders

18:10 uur Presentatie haalbaarheidsstudie ondertunneling N44 (Patrick van Dijk, Royal Haskoning)

18:50 uur Einde presentatie en gelegenheid voor toelichtende vragen

19:00 uur Presentatie COMOL 5 over voortgang werkzaamheden RijnlandRoute

19:30 uur Einde presentatie en gelegenheid voor vragen en discussie

19:50 uur Conclusies en afsluiting

Je kunt je via deze link aanmelden op de site van de OVV. Heb je vooraf al vragen of opmerkingen, aarzel dan niet die met ons te delen door een email te sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl of secretariaat@ondernemendwassenaar.nl

We rekenen op veel belangstelling.

Bij de foto: Net als de Koningstunnel in Den Haag kan een ondertunneling van een deel van de Rijksstraatweg de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren.

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.