07|03|2018 Kom ook naar verkiezingsdebat in de Warenar

Op 21 maart kunt u kiezen uit acht partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Om het makkelijker te maken organiseren wij op woensdagavond 7 maart een debat tussen de lijsttrekkers. Het debat staat onder leiding van Martijn de Greve, bekend van het politieke praatprogramma WNL Haagse Lobby op NPO Radio en start om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom in theater Warenar Kerkstraat 75 te Wassenaar.

Ons bestuur bestudeert momenteel de verkiezingsprogramma’s om een aantal prikkelende vragen en stellingen te formuleren, die aan de lijsttrekkers zullen worden voorgelegd. Maar er is ook ruimte voor interactie met de aanwezigen in de zaal. En na afloop kunt u onder het genot van een hapje en drankje met elkaar en de lijsttrekkers verder discussiëren en standpunten uitwisselen.

Het debat zal worden gevoerd aan de hand van drie thema’s: bestuur en dienstverlening, economie en verkeer en ruimtelijke ontwikkelingen.

Nu alle partijen lijken te kiezen voor een zelfstandig Wassenaar kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld hoe de partijen de kwaliteit van de dienstverlening en het beleid denken te borgen in een wereld die steeds meer van een gemeente vraagt? Moet daarom wel of juist niet doorgegaan worden met de ambtelijke samenwerking met Voorschoten? En indien niet, wat moet er dan gebeuren?

Op het gebied van economie en verkeer zullen de bereikbaarheid en de kwaliteit van bijvoorbeeld het centrum en de bedrijfsterreinen zoals Maaldrift aan de orde gesteld worden. Wat kan op deze punten wel of niet van de gemeente verwacht worden? Tunnelplannen voor de Rijksstraatweg zijn goed, maar wat doen de partijen om die te realiseren?

En bij ruimtelijk beleid zal gevraagd worden naar de ambities die van de nieuwe raad verwacht mogen worden als het gaat om de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in Wassenaar. Is er ruimte om te vernieuwen of te verbeteren of gaat Wassenaar op slot?

Hier kunt u een beknopt overzicht vinden van de punten die de partijen in hun verkiezingsprogramma’s hebben opgenomen met betrekking tot deze drie thema’s.

Ondernemend Wassenaar staat voor een vitaal dorp en daar hoort een levendig debat bij. Heeft u met betrekking tot de genoemde drie thema’s een vraag of een opmerking stuur die dan vooraf per email naar secretariaat@ondernemendwassenaar.nl. Via dit emailadres kunt u zich ook opgeven als u het debat wilt bijwonen.

Wij rekenen op veel belangstelling voor het debat. Het is met name voor ondernemers dé gelegenheid om zich voorafgaand aan verkiezingen en het coalitieakkoord voor de komende vier jaar, uit te spreken over wat zij belangrijk vinden en verwachten van de lokale politiek. Maar ook andere inwoners mogen hun zegje komen doen.

De Warenar is de locatie van het Verkiezingsdebat

Martijn de Greve is de discussieleider

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.