23 | 10 | 2017 Informatieavond 2e Broodfonds

Broodfondsen zijn populair. Steeds meer zzp’ers en andere kleine ondernemers kiezen ervoor om zich daarbij aan te sluiten. Zij zien in het broodfonds een goed en voordelig (gedeeltelijk) alternatief voor een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ook hier werd -op initiatief van Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV)- een broodfonds opgericht, en met succes. Het eind 2015 opgerichte Broodfonds Duivenvoorde telt inmiddels het maximale aantal deelnemers van 50. Op maandagavond 23 oktober om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) organiseren de OVV en onze vereniging daarom in Restaurant De Schulpwei, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar een informatieavond om tot de oprichting van een tweede fonds (Broodfonds De Horsten) te komen.

Veel zzp’ers en andere kleine ondernemers blijken zich niet tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren. De hoge kosten, die daarmee gemoeid zijn, weerhouden hen daarvan. Hoewel het ziekteverzuim onder ondernemers doorgaans erg laag is, lopen zij daarmee wel forse risico’s. Een broodfonds vormt dan een betaalbaar en transparant (gedeeltelijk) alternatief. Het is deeleconomie in optima forma, modern maar gebaseerd op een oud en beproefd principe. Het is een collectief waarin 20 tot maximaal 50 zelfstandige ondernemers elkaar steunen (maximaal 2 jaar) als zij een periode arbeidsongeschikt zijn. Een broodfonds is er in principe voor alle zelfstandige ondernemers, dus zowel zzp’ers als andere ondernemers met een eenmanszaak, BV of VOF. Meer informatie vind je op www.broodfonds.nl.

Hoe het werkt
Deelnemers in een broodfonds zetten elke maand een bedrag opzij op hun individuele broodfonds bankrekeningen. Daarmee bouwen zij een reserve op. Zodra een deelnemer ziek wordt, krijgt hij van de andere deelnemers uit hun reserves een kleine schenking. Dat wordt allemaal automatisch geregeld. Deze maandelijkse netto schenkingen zijn genoeg om van te leven. En omdat het om schenkingen gaat, hoeft daarover geen inkomstenbelasting te worden afgedragen. Wie uit zijn broodfonds stapt, bijvoorbeeld omdat hij een vaste baan krijgt of met pensioen gaat, krijgt het restanttegoed van zijn individuele broodfondsrekening gewoon uitgekeerd.

Onderling vertrouwen
Een broodfonds werkt op basis van gezamenlijke afspraken en onderling vertrouwen. De deelnemers kennen elkaar en bepalen wie zij toelaten. Wel moet iedere deelnemer al een jaar van zijn onderneming kunnen rondkomen en dit met jaarcijfers aantonen. Mensen met een ziekteverleden worden zonder extra voorwaarden toegelaten. De inleg is bepalend voor de uitkering. Er kan gekozen worden uit acht schenkingsniveaus; meedoen kan vanaf 33,75 tot 112,50 euro per maand. Ter indicatie: bij een maandelijkse inleg van € 45 ontvang je in geval van ziekte na een wachttijd van een maand en maximaal gedurende twee jaar schenkingen van in totaal € 1000 per maand. En bij een inleg van € 90 verdubbelt dat bedrag. Je betaalt verder alleen nog maandelijks € 10 contributie.

Praktijkervaring
Er is de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met broodfondsen en het systeem blijkt uitstekend te werken. Overal in het land hebben kleine ondernemers hiermee hun inkomenszekerheid voor weinig geld verbeterd en duizenden euro’s aan verzekeringskosten bespaard. Doordat het gemiddelde ziektepercentage onder de deelnemers slechts 1,27% bedroeg, zijn vaak al flinke buffers ontstaan. Daarnaast is er de Alliantie van broodfondsen, die ervoor zorgt dat individuele fondsen, die geconfronteerd worden met grote uitgaven door de andere broodfondsen worden ondersteund en zo hun verplichtingen kunnen nakomen. Mooie bijkomstigheid is de netwerkfunctie die broodfondsen voor hun deelnemers vervullen.

Kennis maken
Op de informatieavond legt André Jonkers, één van de mensen die 11 jaar geleden aan de wieg van het allereerste broodfonds stonden haarfijn uit hoe het allemaal in de praktijk werkt. Ook ontmoet je dan andere belangstellenden met wie je het nieuwe fonds kunt vormen. Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan via deze link! Je aanmelding verplicht je nog tot niets. Eerst meer informatie nodig? Neem dan contact op met Jan Janssens, tel. 071-8899074, mobiel 06-24719964 of email j.w.janssens@chionis.nl.

 

Herstel wachtwoord
Geef je e-mail adres. Een nieuw wachtwoord wordt verzonden.